Wednesday, October 15, 2014

รับงาน Splice Fiber Optic พร้อมเทส OTDRปัจจุบันการเข้าหัวสายใยแก้วนำแสง(Fiber Optic)แบบฝนหัวเข้าด้วยมือไม่เป็นที่นิยมแล้วเนื่องจากใช้เวลานาน และความแม่นยำในการเข้าน้อยมีโอกาศเสียมาก ดังนั้น จึงนิยมเข้าหัวโดยการใช้สายสำเร็จ (Pigtail) เชื่อมต่อโดยใช้เครื่อง Fusion Splice แทนซึ่งเมื่อก่อนการเข้าแบบ Splice สายนี้มีราคาค่าบริการที่ค่อนข้างสูงมาก แต่ปัจจุบันราคาต่ำลงไปมากแล้ว ลูกค้าส่วนใหญ่หรือผู้รับเหมาติดตั้งจึงหันมาใช้บริการเข้าหัวโดยเครื่อง Fusion Splicer ซึ่งมีความแม่นยำสูงและงานเสร็จได้เร็วขึ้น
อัตราค่าบริการ Fusion Splice Fiber Optic
 1-50 Core 280 บาท/Core
 50 Core ขึ้นไปแต่ไม่เกิน 100 Core 250 บาท/Core
100 Core ขึ้นไป แต่ไม่เกิน 400 Core 200 บาท/Core
 400 Core ขึ้นไป 150 บาท/Core
สำหรับลูกค้าที่ต้องการ  1,000 Core ขึ้นไป ขอราคาพิเศษได้ ที่ 098-9154635 คุณ แอ๊ด Email. sales@technetinfo.co.th
 ราคาข้างต้นให้บริการทั้วประเทศ สำหรับต่างจังหวัด คิดค่าเดินทาง กิโลเมตร ละ 11 บาท(เดินทาง ไป-กลับ คิดตามระยะทางรวมที่วัดจาก google map) ค่าที่พักเจ้าหน้าที่ คืนละ 900 บาท
*** ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า...

ขอใบเสนอราคา

ติดต่อ ฝ่ายขาย คุณแอ๊ด 098-9154635 Line ID : 0989154635 

อุปกรณ์ที่ลูกค้าต้องเตรียมสำหรับการทำงาน

 ลูกค้าต้องเดินสายเข้าตู้ให้พร้อมสำหรับงาน Splice นะครับ ทีมงานไม่ได้ติดตู้ให้นะครับ
เมื่อลูกค้าติดตั้งตู้ แล้วเอาสายเข้าตู้เผื่อสายไว้ให้ยาวถึงพื้นนะครับ เพราะเวลา Splice สายทำที่พื้นเรียบร้อยแล้วถึงจะเอา ขึ้นตู้อีกที 

อุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับงาน Splice Fiber Optic

1. Slice Tray (สำหรับติดในตู้ Rack) หรือ Wall Mount (สำหรับติดผนัง)2. Splice tray สำหรับเก็บจุดต่อสาย Fiber ใส่เข้าไปในอุปกรณ์ตามรายการที่ 1 
 3. สาย Pigtail สำคัญมากครับหัวใจของงาน Splice เพื่อเข้าหัวเลยนะครับ

สาย Pigtail มีให้เลือก ตามต้องการครับ Single Mode(สีเหลือง) หรือ Multi Mode(สีส้ม) และก็มีเรื่องหัว Connector ด้วยนะครับ เลือกให้เหมาะกับงานนะครับ


4. Adapter Snap Plate ครับ เอาไว้ติดในถาด หรือ Wall Mount ครับ เตรียมไว้ด้วยนะครับ
Adapter จะต้องใช้หัวเหมือนกับสาย Pigtail ครับ

หัว Fiber Optic ชนิดต่างๆ ตัวที่นิยมใช้กันมากที่สุดครับ


รายการที่ว่ามาขั้างต้น ลูกค้า สามารถซื้อกับเราก็ได้นะครับ ราคาไม่แพง เพื่อความสะดวกหากไม้สะดวกจะวิ่งซื้อเอง เรามีขายครบชุดครับ 
สอบถามได้ที่ฝ่ายขาย
โทร. 098-9154635 
email. setthawuth@technetinfo.co.th
ข้อมูลราคาเพิ่มเติม
https://www.technetinfo.co.th/splice-fiber-optic/

เทคเน็ตอินโฟร์
เราคือทีมประสิทธิภาพ 

https://www.technetinfo.co.th

รับงาน Splice Fiber Optic พร้อมเทส OTDR

ปัจจุบันการเข้าหัวสายใยแก้วนำแสง(Fiber Optic)แบบฝนหัวเข้าด้วยมือไม่เป็นที่นิยมแล้วเนื่องจากใช้เวลานาน และความแม่นยำในการเข้าน้อยมีโอกาศเสียมาก ดังนั้น จึงนิยมเข้าหัวโดยการใช้สายสำเร็จ (Pigtail) เชื่อมต่อโดยใช้เครื่อง Fusion Splice แทนซึ่งเมื่อก่อนการเข้าแบบ Splice สายนี้มีราคาค่าบริการที่ค่อนข้างสูงมาก แต่ปัจจุบันราคาต่ำลงไปมากแล้ว ลูกค้าส่วนใหญ่หรือผู้รับเหมาติดตั้งจึงหันมาใช้บริการเข้าหัวโดยเครื่อง Fusion Splicer ซึ่งมีความแม่นยำสูงและงานเสร็จได้เร็วขึ้น
อัตราค่าบริการ Fusion Splice Fiber Optic
 1-50 Core 280 บาท/Core
 50 Core ขึ้นไปแต่ไม่เกิน 100 Core 250 บาท/Core
100 Core ขึ้นไป แต่ไม่เกิน 400 Core 200 บาท/Core
 400 Core ขึ้นไป 150 บาท/Core
สำหรับลูกค้าที่ต้องการ  1,000 Core ขึ้นไป ขอราคาพิเศษได้ ที่ 081-3097445 คุณ แอ๊ด Email. sale@technetinfo.co.th
 ราคาข้างต้นให้บริการทั้วประเทศ สำหรับต่างจังหวัด คิดค่าเดินทาง กิโลเมตร ละ 11 บาท(เดินทาง ไป-กลับ คิดตามระยะทางรวมที่วัดจาก google map) ค่าที่พักเจ้าหน้าที่ คืนละ 900 บาท
*** ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า...

ขอใบเสนอราคา

ติดต่อ ฝ่ายขาย คุณแอ๊ด 098-9154635 Line ID : 0989154635

อุปกรณ์ที่ลูกค้าต้องเตรียมสำหรับการทำงาน

 ลูกค้าต้องเดินสายเข้าตู้ให้พร้อมสำหรับงาน Splice นะครับ ทีมงานไม่ได้ติดตู้ให้นะครับ
เมื่อลูกค้าติดตั้งตู้ แล้วเอาสายเข้าตู้เผื่อสายไว้ให้ยาวถึงพื้นนะครับ เพราะเวลา Splice สายทำที่พื้นเรียบร้อยแล้วถึงจะเอา ขึ้นตู้อีกที 

อุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับงาน Splice Fiber Optic

1. Slice Tray (สำหรับติดในตู้ Rack) หรือ Wall Mount (สำหรับติดผนัง)2. Splice tray สำหรับเก็บจุดต่อสาย Fiber ใส่เข้าไปในอุปกรณ์ตามรายการที่ 1 
 3. สาย Pigtail สำคัญมากครับหัวใจของงาน Splice เพื่อเข้าหัวเลยนะครับ
สาย Pigtail มีให้เลือก ตามต้องการครับ Single Mode(สีเหลือง) หรือ Multi Mode(สีส้ม) และก็มีเรื่องหัว Connector ด้วยนะครับ เลือกให้เหมาะกับงานนะครับ

4. Adapter Snap Plate ครับ เอาไว้ติดในถาด หรือ Wall Mount ครับ เตรียมไว้ด้วยนะครับ
Adapter จะต้องใช้หัวเหมือนกับสาย Pigtail ครับ

หัว Fiber Optic ชนิดต่างๆ ตัวที่นิยมใช้กันมากที่สุดครับ


รายการที่ว่ามาขั้างต้น ลูกค้า สามารถซื้อกับเราก็ได้นะครับ ราคาไม่แพง เพื่อความสะดวกหากไม้สะดวกจะวิ่งซื้อเอง เรามีขายครบชุดครับ สอบถามได้ที่ฝ่ายขายโทร. 098-9154635 email. setthawuth@gmail.com

เทคเน็ตอินโฟร์
เราคือทีมประสิทธิภาพ 

http://www.technetinfo.co.th

บริการเทสสายแลน ด้วยเครื่อง Fluke DTX-1800

ปัจจุบันคอมพิเตอร์ มีความจำเป็นอย่างมาก มีการนำคอมพิเตอร์มาใช้งานในการเชื่อมโยงทรัพยากรณ์ ภายในองค์กร เช่นการแชร์ไฟล์ และ เครื่องพิมพ์ระหว่างกัน ปริมาณข้อมูลที่ส่งผ่านระบบเครือข่ายก็ยิ่งมีมากขึ้นทุกวัน ดังนั้นการเดินสายสัญณาณ ที่ดี จึงมีความสำคัญอย่างมากที่จะทำให้การส่งผ่านข้อมูลมีความเสถียรภาพสูงสุด ปัจจุบันองค์กรใหญ่หลายองค์กร หรือองค์กรที่มีระบบควบคุม ISO หันมาให้ความสำคัญกับคุณภาพสายสัญญาณ และมาตรฐานการเดินสายเป็นอย่างมาก เห็นได้จากความต้องการในผลการประเมินวิเคราะห์คุณภาพของสายสัญญาณไม่ว่าจะเป็นสายในกลุ่ม Cat 5e, Cat6 ไปจนถึง Cat 7 การทดสอบคุณภาพด้วยเครื่องทดสอบ UTP Cable Analyser Fluke DTX-1800 มีความแม่นยำสูง วิเคราะห์คุณภาพสายได้อย่างรวดเร็ว ซึงจะสามารถยืนยันคุณภาพสาย และ วิธีในการติดตั้งได้ว่ามีคุณภาพดีหรือไม่ เพื่อคุณภาพงานทดสอบที่แม่นยำ บริษัทฯได้มีการนำเครื่องเข้าทำการ Calibrate ทุกๆปี Click เพื่อดูเอกสาร Calibrate เรามีบริการทดสอบคุณภาพสายสัญญาณด้วยเครื่อง Fluke DTX-1800 ในราคาที่ประหยัดให้บริการทั่วไทยดังนี้
อัตราค่าบริการทดสอบคุณภาพสาย UTP
จุดทดสอบ 1-50 จุด ค่าบริการ (ค่าบริการต่อวัน)5,000 บาท (ราคายังไม่รวมภาษี)
จุดทดสอบที่ 50 ขึ้นไปแต่ไม่เกิน 100 จุด (ค่าบริการต่อวัน)7,000 บาท (ราคายังไม่รวมภาษี)
จุดทดสอบมากว่า 100 จุดขึ้นไป แต่ไม่เกิน 200 จุด (ค่าบริการต่อวัน)11,000 บาท (ราคายังไม่รวมภาษี)
จุดทดสอบที่ 200 จุดขึ้นไปคิดราคาจุดละ80 บาท (ราคายังไม่รวมภาษี)
สำหรับลูกค้าที่ต้องการ Test 1000 จุด ขึ้นไป ขอราคาพิเศษได้ ที่ 081-3097445 คุณ แอ๊ด Email. sale@technetinfo.co.th
 บริษัทฯ ขอแนะนำว่า ในการทดสอบส่วนใหญ่มักเกิดปัญหาที่ต้องแก้ไข ดังนั้นผู้ว่าจ้าง ควรเตรียมช่างเพื่อทำการแก้ไขจุดที่ทดสอบแล้วไม่ผ่าน บริษัทฯ จะทำการวิเคราะห์ปัญหาของสายเพื่อให้ท่านทำการแก้ไขทันทีหากพบปัญหา และ จะทำการเทสซ้ำให้ไม่เกิน 3 ครั้ง ดังนั้น การเดินสายควรอยู่ในความควบคุมของช่างผู้ชำนาญงานครับ
ราคาข้างต้นให้บริการทั้วประเทศ สำหรับต่างจังหวัด คิดค่าเดินทาง กิโลเมตร ละ 11 บาท(เดินทาง ไป-กลับ คิดตามระยะทางรวมที่วัดจาก google map) ค่าที่พักเจ้าหน้าที่ คืนละ 1500 บาท
*** ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า...

ดูตัวอย่าง Report

ค่าต่างๆที่ได้จากการเทสและ วิธีอ่านผลเทสเบื้องต้น

ขอใบเสนอราคา

ติดต่อ ฝ่ายขาย คุณแอ๊ด 098-9154635 Line Id : 0989154635